Medlemsvillkor och hantering av personuppgifter

Som medlem i Föreningen PRESS24 måste du acceptera och följa våra medlemsvillkor och vår hantering av personuppgifter.

Föreningen PRESS24 är en ideell förening med sitt säte i Stockholm.

Vi välkomnar medlemmar ur många yrkesgrupper. Föreningen är öppen för anställda, frilansare och studenter.

I föreningens stadgar under §2 går det att läsa följande om vårt ändamål:

§2 - Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja journalister, skribenter, författare, fotografer, illustratörer m.fl. och deras arbete. 

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att hjälpa medlemmar att träffas för att utbyta kunskaper samt hjälpa medlemmar att lättare utföra sitt yrke i olika sammanhang.

Föreningen ställer inga krav på hur stor del av ditt arbete eller dina studier som har koppling till föreningens ändamål.

Som medlem i Föreningen PRESS24 förväntas du

  • Följa föreningens stadgar
  • Respektera Svensk och internationell upphovsrätt
  • Följa pressens etiska regler (pressens yrkesregler och pressens publicitetsregler)
  • Aldrig utnyttja medlemskapet för privat vinning i strid med ovan nämnda regler
  • Inte uppge att man arbetar på uppdrag av föreningen om man inte uttryckligen har fått ett uppdrag av föreningen

Personuppgifter, GDPR, cookies och tredje part

På vår webbplats använder vi cookies för att analysera användarnas beteenden för att anpassa innehållet.

Vi använder även cookies från Facebook och Google för att kunna annonsera på dessa plattformar och mäta besöksstatistik baserat på geografi och demografi.

Informationen vi kan ta del av från dessa cookies är alltid avidentifierad och vi kan endast annonsera mot en målgrupp som följer av oss valda kriterier utan att veta vilka individer som får se annonserna. Identifierar information kan dock lagras hos både Facebook och Google och i dessa fall täcks användandet av denna persondata av användarvillkoren hos respektive tjänst som du som användare har godkänt.

För våra prenumeranter av nyhetsbrev använder vi oss av leverantören MailChiimp och vi delar informationen du lämnar till oss med dem för att kunna distribuera våra nyhetsbrev.

Vi säljer aldrig dina uppgifter till annan part, men vi kan tillåta tredje part att sända ut information eller erbjudanden till våra medlemmar genom vårt eget nyhetsbrev.

När du ansöker om medlemsskap i föreningen samlar vi in personlig data av känslig karaktär. Notera att många av uppgifterna av känslig karaktär är frivilliga att lämna.

Följande uppgifter är obligatoriska när du ansöker om medlemsskap: För och efternamn, födelsedatum, nationalitet*, foto* och leveransadress. (* endast obligatoriskt om medlemskort önskas)

Följande uppgifter är frivilliga att lämna när du ansöker om medlemsskap: Fullständigt personnummer, signatur, arbetsgivare och logotyp.